MONTAŻ – NIC STRASZNEGO

Montaż klimatyzacji, wbrew niektórym stereotypom, wcale nie oznacza znacznej ingerencji w wygląd pomieszczenia. Trzeba pamiętać, że montaż zastawu klimatyzacji to zarówno umiejscowienie w odpowiednim miejscu jednostki wewnętrznej, jak i jednostki zewnętrznej.

Prawidłowy montaż odbywa się zawsze po konsultacji z firmą instalacyjną. Zdecydowanie zaleca się, aby montaż urządzeń Midea był dokonywany przez autoryzowane firmy instalacyjne – dzięki temu mają Państwo pewność, że wszystko zostało zamontowane tak jak należy.

Przeciętny czasu montażu prostego zestawu to 4-5 godzin.

W obiektach budowanych, najpierw można zainstalować instalację chłodniczą i elektryczną, a potem same urządzenia. Dzięki temu, wszystkie przewody klimatyzacyjne zostaną zakryte.


ZAPLANUJ KLIMATYZACJĘ WCZEŚNIEJ

Zaplanowanie klimatyzacji jeszcze w trakcie projektowania daje możliwość zastosowania większej liczby rozwiązań. Na przykład – zamiast typowego klimatyzatora ściennego, można pomyśleć o klimatyzatorach kasetonowych – czyli mniej widocznych, a tak samo wydajnych. Trzeba też pamiętać, że klimatyzator może stanowić ciekawy element dekoracyjny pomieszczenia.


STANDARDOWY MONTAŻ

Standardowy montaż odbywa się w następujący sposób:

 1. Połączenie parownika i skraplacza instalacją chłodniczą, wpuszczenie czynnika chłodniczego
 2. Podłączenie zestawu do instalacji elektrycznej
 3. Powieszenie jednostki wewnętrznej na ścianie, zewnętrznej poza budynkiem
 4. Odprowadzenie skroplin
 5. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 6. Uruchomienie zestawu klimatyzacji
 7. Instruktaż obsługi klimatyzacji oraz krótkim przeszkoleniu użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora.


Maksymalna długość instalacji, czyli długość połączeń chłodniczych pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną jest określona indywidualnie przez producenta dla każdego rodzaju klimatyzatora. Z reguły może wynosić co najmniej 15 metrów. Z każdej jednostki wewnętrznej klimatyzatora muszą być odprowadzone skropliny, w większości przypadków są one usuwane grawitacyjnie ( rurką PVC o średnicy 1/2 cala ). Stosuje się również pompki skroplin, które odprowadzają skropliny na dowolną odległość czy też wysokość.

 

SERWIS


Aby klimatyzacja działała właściwie, w pełni wykorzystując swoje możliwości, powinna być systematycznie serwisowana. Najlepiej by odbywało się to 2 razy w roku, co 6 miesięcy, przed i po sezonie intensywnej pracy urządzenia.

Systematyczne przeglądy zapewniają właściwą wydajność pracy urządzenia, odpowiednią jakość wytwarzanego powietrza, cichą pracę, a to wszystko wpływa na żywotność pracy urządzenia.

Klimatyzatory Midea powinny być serwisowane przez autoryzowane firmy instalacyjne, które posiadają stosowne certyfikaty producenta, uprawniające do przeglądów techniczne.

Podstawowy zakres sezonowego przeglądu serwisowego powinien obejmować :

 • sprawdzenie stanu czystości filtrów klimatyzatora
 • sprawdzenie obudowy i podłączeń
 • pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego w obiegu oraz diagnostyka całego systemu
 • sprawdzenie drożności odpływu skroplin
 • czyszczenie skraplacza i sterownika
 • czyszczenie klimatyzacji specjalnymi grzybobójczymi i antybakteryjnymi preparatami.