[ Urządzenia Midea posiadają aż 7-letnią gwarancję od producenta. ]

Muszą być spełnione następujące warunki:

  • Postępowanie gwarancyjne może być dokonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowanego instalatora Midea, który posiada specjalne certyfikaty uprawniające do takiej działalności.
  • Należy uzupełniać książkę gwarancyjną, dodaną do każdego urządzenia, oraz zachować ją w bezpiecznym miejscu.
  • Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonywanie przeglądów technicznych nie rzadziej niż raz do roku, przy czym okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 11 miesięcy.
  • Pierwszy przegląd techniczny powinien nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty montażu urządzenia poświadczonego w Książce Gwarancyjnej.

PAMIĘTAJ: ZAWSZE CZYTAJ KSIĄŻKĘ GWARANCYJNĄ.