MISJA : Stworzyć wyższy standard życia

WIZJA : Być wszechstronnym dostawcą urządzeń
klimatyzacyjnych

OSIĄGNIĘCIA : Technologia kreująca możliwości