Urządzenia inverterowe są to urządzenia z płynną regulacją wydajności, które dostosowują prędkość obrotową sprężarki do aktualnie wymaganej wydajności urządzenia. Urządzenia pracują w sposób ciągły zapewniając wysoki komfort i wydłużając żywotność sprężarki.

[Urządzenia inverterowe obniżają koszty eksploatacji systemu klimatyzacji o 40%]

Przez 97% czasu pracy urządzenia klimatyzacyjne pracują z obciążeniem mniejszym niż nominalne. Urządzenia ON/OFF redukują swoją wydajność poprzez zaprzestanie pracy zatem pracują w trybie chłodzi - nie chłodzi (100% lub 0%). Przekładając to na zużycie energii elektrycznej możemy zobrazować że klimatyzator na przemian pobiera 100% energii elektrycznej i 0% energii elektrycznej. Zatem zakładając, że klimatyzator ON/OFF o wydajności chłodniczej 3,5 kW o nominalnym poborze energii elektrycznej 1,088 kW w ciągu godziny będzie pracował przez 30 min ponieważ zyski ciepła w pomieszczeniu wynoszą 0,8 kW to zużyje 0,527 kWh energii elektrycznej. W przypadku urządzenia inwerterowego o tej samej nominalnej wydajności chłodniczej i tym samym nominalnym zużyciu energii elektrycznej będzie pracował z obniżoną wydajnością i obniżonym poborem energii elektrycznej (minimalna wydajność 0,7 kW). Pobór energii elektrycznej przez urządzenie inwerterowe będzie wynosić ok 0,200 kWh.

Porównanie poboru energii elektrycznej w ciągu dnia dla pomieszczenia biurowego przedstawia poniższy wykres:

Wynika z niego, że urządzenia inwerterowe i typu ON/OFF posiadają takie same zużycie energii elektrycznej tylko w momencie szczytowych zysków ciepła w pomieszczeniu.